Zaměstnanec versus podnikatel

Zaměstnanec versus podnikatel

Dnešní moderní doba nabízí širší možnosti profesionálního uplatnění, a to pro všechny obory. Záleží na každém zvlášť, co mu lépe vyhovuje a co je schopen svými schopnostmi zvládnout. Na trhu práce jsou vlastně jen tři typy lidí. Zaměstnanci, živnostníci (podnikatelé) a nezaměstnaní. Nás nyní zajímají ti, kteří se nacházejí v prvních dvou skupinách. Řekněme si, jaké výhody a jaké nevýhody se skrývají pod jednotlivými pojmy a nakonec si je srovnejme.

Zaměstnanec

Klasickou a pořád ještě nejrozšířenější skupinou jsou zaměstnanci. Lidé, kteří pracují v nějaké firmě či instituci (soukromé, státní) v běžném zaměstnaneckém poměru. Jejich povinnosti a práva jsou dána zaměstnaneckou smlouvou a rovněž zákoníkem práce. Zaměstnanci mají prakticky jen minimální zodpovědnost, nemusejí se starat o to, aby měli co dělat a přitom dostávají svůj plat a obvykle mají k dispozici řadu zaměstnaneckých výhod. Být zaměstnancem vyhovuje mnoha lidem už proto, že sami nemají schopnosti se samostatně na svém osudu podílet a rádi tuto část přenechají svým zaměstnavatelům. K nevýhodám patří, že jsou zákonem dané podmínky za kterých mohou být ze svého zaměstnání propuštěni a prakticky to nemohou sami nijak ovlivnit.

Živnostník (podnikatel)

Druhou skupinou jsou živnostníci, jinak řečeno také podnikatelé či lidé na volné noze. Ve významu všech třech pojmů je rozdíl. Za živnostníka se považuje člověk, který sám provozuje nějakou menší firmu nebo službu, má jen minimum zaměstnanců. Podnikatel vlastní velké firmy a ovlivňuje i několik tisíc lidí. Člověk na volné noze se stará sám o sebe a nabízí své služby několika subjektům. Tyto skupiny mají společné to, že si sami musí zajistit dostatek práce, zodpovídají za své úspěchy i neúspěchy sami sobě a zákony jim ukládají víc povinností než práv. Chráněni nejsou vlastně ničím. K výhodám patří, že živnostníci mohou brát svůj osud do vlastních rukou, k nevýhodám, že v případě neúspěchu se nemohou dovolávat nějakého zákoníku práce a podobných předpisů.

Živnostníkem nebo zaměstnancem?

Současná doba umožňuje všem lidem vybrat si, do jaké skupiny se zařadí a co je pro ně výhodnější. Mnoho zaměstnanců by za žádnou cenu neměnilo, protože cítí jisté sociální jistoty a nechtějí mít na bedrech obrovskou zodpovědnost. Živnostníci a podnikatelé zase spatřují výhodu v tom, že již něčeho dosáhli a mohou rozvíjet své plány, i když je to stojí skutečně nemalé úsilí. Profesionálové na volné noze jsou schopni si pružně organizovat svůj čas, mají své stálé klienty a už si nedovedou představit, že by někde pracovali osm hodin tzv. od do. Dát jednoznačnou odpověď na to, zda je lepší být zaměstnancem nebo živnostníkem tedy nelze. Na to si musí každý odpovědět sám. Pravda je, že zdravě prosperující společnost potřebuje všechny tyto skupiny lidí, protože žádnou z nich nejde nijak nahradit a každá přispívá pro chod státu jiným balíčkem hodnot. Obecně lze konstatovat snad jen to, že ne všichni mohou být zaměstnanci a ne všichni mohou být živnostníky.