Má vůbec státní maturita smysl?

Má vůbec státní maturita smysl?

O státních maturitách slyším už několik let z mnoha stran. Naši zákonodárci tuto novinku připravují již tak neúměrně dlouho, že mám vážné pochybnosti o tom, že bude projekt dotažen do konce. Jde o poměrně vážný krok v celém našem školství a mne jako budoucího maturanta se bezprostředně týká.

Osobně se domnívám, že státní maturita jako taková nemá své reálné opodstatnění. Nejvhodnější je maturita, kterou připraví pro své studenty konkrétní škola. Školy se přece liší od toho na jaké obory jsou zaměřeny a na jaké vysoké školy většina jejich studentů odchází. Střední škola tak při maturitě má dávat důraz na ty předměty, které jsou z hlediska odbornosti a budoucího uplatnění klíčové. Jednotná státní maturita tento prvek nemůže zdaleka pokrýt. Student, jenž má v maturitním vysvědčení jasně uvedeno v čem vyniká a co aspoň teoreticky umí, má větší šance jak v praktickém životě, tak i u přijímacího řízení na vysokou školu. Kdežto studenti, kteří předloží naprosto stejná vysvědčení o sobě neříkají vůbec nic. Nikdo nemá šanci zhodnotit objektivně jejich dosavadní práci. Chtít po studentovi odborné školy, aby měl stejně nalinkovanou maturitu jako student gymnázia je přece nesmysl. Oba tito studenti žijí v odlišných podmínkách a oba se připravují odlišným způsobem.

Vysoké školy by měly samy mít zájem na tom, aby studenti, kteří se k nim hlásí vynikali především v oborech jenž se na konkrétní vysoké škole studují. Pokud například někdo odmaturuje na výbornou z matematiky, protože byla povinná, a bude se hlásit na školu, kde se matematika nevyučuje, tak k čemu to vlastně je? Studentovi takový úspěch nijak nepomůže a lidem, kteří rozhodují o přijetí to nic neřekne. Chápu, že je třeba maturovat z českého jazyka a v tomhle konkrétním případě jsem i pro stejné podmínky, ale jinak jsem spíše pro to, aby si školy maturity řídily samy.

Má vůbec smysl státní maturita? Na otázku z titulku odpovídám, že nemá. Minimálně ne v takových podobách v jakých jsou zatím navrhovány. Navíc se podmínky neustále mění a jejich zavedení do praxe se oddaluje. Bohužel, sám vlastně nemám žádnou jistotu v tom za jakých podmínek budu maturovat. Odpovědní úředníci nejsou schopni dát jasnou odpověď a škola tak sama těžko může dělat konkrétní závěry. Nezbývá než doufat, že zvítězí zdravý rozum a my jako studenti druhých ročníků se včas dovíme co a jak. Nyní je to jen takové plácání v nejistotě.